För den som ska släktforska är det mycket viktigt att inte ha för bråttom. Vid forskningen kommer man över en massa spännande uppgifter som lätt gör att man blir överexalterad och på så vis glömmer bort att anteckna viss viktig information.

Organisera

Ta det lugnt och organisera all information som hittas. Ha alla anteckningar på ett ställe, antingen i datorn eller i ett anteckningsblock. Finns lösa anteckningar, har de en viss förmåga att försvinna eller det kan bli fel när alla uppgifter ska sammanställas.

Fokusera

Ta an släktmedlem i taget och fokusera på denna och följ spåren tillbaka i historien. Det är mycket lätt att tappa sin koncentration när det dyker upp en massa spännande information och då är det lätt att dras med av detta och ut på villovägar.

Det går inte följa alla släktingar i ett släktled, utan det gäller sätta en gräns där man själv anser att det är lagom. Exempelvis vid de olika förfädernas barn eller barnbarn. Eller så riktar man in sin forskning på adeln eller soldaterna i släkten och så vidare. Allt efter eget intresse!

Källan

Det som inte får glömmas bort är vart man hittar uppgifterna någonstans, alltså vilken som är informationskällan. Genom att göra det kan det underlätta vid senare tillfällen. Till exempel om man behöver dubbelkontrollera en uppgift. Dessutom är det lättare för de som tittar på din släktforskning att bestyrka dina källor, om det skulle behövas.

Göra fel

Det är okej att göra fel, det händer även de som har hållit på med släktforskning i åratal. Felet kan exempelvis vara att ha tolkat original anteckningen fel eller skrivit fel i sina anteckningar. Inget som är konstigt med det. Hittar någon annat ett fel, ta tacksamt emot hjälpen och rätta till det, för att sedan fortsätta med släktforskningen.

Var alltid kritiskt över den information som hittas. Bara för att uppgiften finns i en bok eller på nätet betyder det inte att den är rätt.