Våra grannländer, Norge, Danmark och Finland erbjuder frikostigt sina kyrkoböcker över nätet, och gör så att det blir gratis att släktforska på det viset. Den svenska staten är inte lika generös, utan det krävs olika abonnemangstjänster för att komma åt de svenska kyrkböckerna online.

Släkt i södra Sverige, Gotland och Stockholm

Visar det sig att din släkt kommer från södra Sverige är webbsidan, DDSS.nu, en bra sida med avskrifter av födsel-, vigsel- och död-böcker. Dessa böcker kan ge en stor hjälp på traven, speciellt i starten av släktforskningen.

Det man bör att ha i åtanken är att så småningom kontrollera originalkällan för att bli på den säkra sidan. Men detta är i regel inga svårigheter eftersom avskrifterna är fyllda med detaljer, så som sidnummer, längdinformation med mera. Dessa uppgifter gör att det går lätt att hitta originalposten snabbt.

Finns släkten på Gotland kan man ha nytta av den gigantiska databasen, Gotländska släkter. I den finns det en sammanställning av vilka som har bott på Gotland, vem som är släkt med vem och så vidare. Det är gjort av en mycket hängiven hembygd- och släktforskare.

Kommer släkten från Stockholm erbjuder Stockholms Stadsarkiv en stor källa på deras hemsida som är gratis; Rotemansarkivet för tidsperioden 1878 – 1926 går att söka online. Dessutom finns det ett register som går att söka i olika mantalslängder, vilket förenklar sökningen efter dina släktingar.

Andra avskriftsprojekt

För den som har släktingar i norra Sverige går det söka på Folkräkningen 1890, och då gäller det för länen: Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Värmland. Dessutom på webbsidan, svenska avskrifter, finns många register och avskrifter katalogiserade, som då är gratis och fritt att söka i.

Har din släkting varit soldat eller båtsman kan man söka i Centrala Soldatregistret, där finns det information om olika regementen och rusthåll som soldater har hört till.

Din släkting har kanske emigrerat till Amerika, då finns Ellis Islands databas tillgänglig att söka i. I det register finna alla emigranter som kom in via ön till USA.